Nytt lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Porsgrunn Rørleggerforretning AS er underleverandør på prosjektering og bygging av lokalmedisinsk senter på den gamle sykehustomta i Sandefjord.

Lokalmedisinsk senter (LMS) i Sandefjord er et moderne helsebygg. Det er prosjektert med avanserte løsninger i forhold til velferdsteknologi, pasientsikkerhet og pasientbehandling.

Flere av beboerrommene har en teknisk løsning som tilfredsstiller tekniske krav for opprettholdelse av livsviktige funksjoner for pasientbehandling både i normaldrift og i nødssituasjoner.

Eksisterende bygg skal rehabiliteres (7.300 m2) og 3 nye tilbygg står under oppføring på ca 4.000 m2 totalt. Porsgrunn Rørleggerforretning har vært med på jobben siden starten.

Vi startet med prosjekteringen tidlig i 2015. Demontering av eksisterende bygg og merking av bunnledning i eksisterende bygg begynte mens prosjekteringen pågikk.

Frem mot sommeren ble noe av bunnledningene og gulvvarmen lagt, samt forberedt til borearbeid for rørføringene i eksisterende bygg. Fra august startet prosessen opp for fullt. VB-bedriften hadde på det meste 16 medarbeidere på full tid inkludert underleverandørene.

– Det er lagt opp til svært kort byggetid på et såpass komplisert og teknisk bygg, kan Steinar Engerud, som  er prosjektleder, fortelle:

– Vi har truffet på mange store utfordringer med tilpasninger av det eksisterende bygget mot nybyggene. Prosjektet er dessuten lagt inn i en BIM-modell (bygningsinformasjonsmodellering), en samarbeidsmodell mellom byggherre, totalentreprenør og underleverandører.

Her har vi møtt store utfordringer med å få lagt inn rette data på det eksisterende bygget. Tross alt, er vi i dag i god rute i henhold til fremdriftsplanen. Det er vi strålende fornøyde med, smiler Steinar.